Disaster Recovery Services

Biznes wymaga stałego wsparacia kompetencyjnego w zakresie zapewnienia ciągłości funkcjonowania. Posiadamy kompetencje w następujących obszarach:

  • Tworzenie bezpiecznych środowisk wysokiej dostępności informacji z wykorzystaniem wirtualizacji
  • Hardware Recovery.
  • System Recovery.
  • Audyty środowisk IT
  • Opracowywanie i tworzenie rozwiązań DR

Projektowanie rozwiązań DR związane jest z identyfikacją procesów biznesowych i wsparcia ich procesami IT. Jest uzupełnieniem funkcjonalnym istniejących środowisk IT. Zalecamy wykonanie wstępnie audytu (np. Busines Impact Analysis) stanowiącego bazę dla projektu.

Hardware Recovery W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego wyłączeniem fizycznym infrastruktury lub jej części a więc brakiem sprzętu do odtworzenia zasobów proponujemy wykorzystanie naszych zasobów własnych zasobów sprzętowo-sieciowych. W większości sytuacji możliwe jest zwirtualizowanie dowolnego środowiska rozproszonych systemów serwerowych. Umożliwiamy dostarczenie sprzętu w konfiguracji umożliwiającej wirtualizowanie zasobów do podjęcia działań produkcyjnych na czas potrzebny do zamówienia nowej infrastruktury.

System Recovery Możliwość szybkiego odtworzenia systemów jest niezbędna do ochrony przed skutkami błędów aplikacji, wadliwymi poprawkami systemów operacyjnych, nieudanymi migracjami, błędami ludzkimi czy awariami sprzętu. Konsultanci Vault są certyfikowanymi inżynierami systemowymi posiadającymi wieloletnie doświadczenie zawodowe. Posiadamy kompetencje w odtwarzaniu i migracji środowisk opartych o systemy Windows, Unix, Linux, Solaris z wykorzystaniem platform Legato, Veritas, IBM Tivoli Storage Manager. Potrafimy odtworzyć nieomal kazde środowisko produkcyjne.

Audyty środowisk IT i testowanie DRP Systematyczne przeprowadzanie testów awaryjnego odtwarzania danych jest sprawdzeniem aktualności stosowanych procedur oraz pozwala na weryfikację przydatności odtworzonych informacji produkcyjnych.

Nasze laboratorium dysponuje infrastrukturą pozwalająca na przeprowadzanie testów jakościowych, wydajnościowych różnych technologii w tym rozwiązań dyskowych, taśmowych, wirtualizujących (VTL+SIR) oraz deduplikujących.

Zapytania prosimy kierować na adres: biuro@vault.pl